meny

NYHETER

Senaste nytt:

Avmattning för de regionala reklammarknaderna 2019

2020-03-26

Under 2019 minskade investeringen i regionala reklammarknader med 3,5% och uppgick till 12,6 miljarder kronor. Samtliga mediekategorier får en svagare utveckling under 2019 relativt 2018, en tydlig signal om avmattningen på den regionala reklammarknaden. I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2019” presenteras statistik kring reklamutvecklingen under 2019 i 5 regioner; Norra, Västr...

Läs senaste nytt

Reviderad prognos för 2020

2020-03-12

IRM väljer idag att presentera en prognos för medieinvesteringarna 2020. Men institutets vill i samband med framläggandet understryka att det för...

Läs mer

Medieinvesteringarna 2019: Ny milstolpe när marknaden passerar 40 miljarder kronor

2020-02-21

2019 innebär en ny milstolpe för marknaden när medieinvesteringarna passerar 40 miljarder kronor för första gången. Under det fjärde kvartalet 201...

Läs mer

IRM söker en marknadsanalytiker!

2020-01-07

I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår att arbeta med IRM:s löpande redovisning av statistik i form av analyser och prognoser över reklammarknad...

Läs mer

Nya tal för influencer marketing

2019-12-19

IRM (Institutet för reklam och mediestatistik) har för tredje året i rad kartlagt annonsörernas investeringar i influencer marketing i Sverige. IRM...

Läs mer

IRM presenterar "The International Advertising Market 2018": Starkt år för medieinvesteringar internationellt

2019-12-13

IRM presenterar idag rapporten "The International Advertising Market" om global annonsutveckling under 2018. Det blev ett mycket gott år på de int...

Läs mer

IRM:s prognos för 2019-2020 justeras ner ytterligare

2019-12-03

IRM:s prognos för tillväxten i total medieinvestering under 2019 har sänkts med nästan en procentenhet och är nu 1,9% relativt 2018. Under 2020 för...

Läs mer

Medieinvesteringarna i Q3 2019: Avmattningen förstärks när tillväxten faller ytterligare

2019-11-15

Under det tredje kvartalet 2019 ökade medieinvestering i Sverige med 0,7% och uppgick till drygt 9 miljarder kr. Resultatet för det tredje kvartale...

Läs mer

Nordisk medieinvestering växer under det första halvåret 2019

2019-10-24

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market January-June 2019” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under...

Läs mer

Ny prognos 2019: nedjusterad till +2,8%

2019-09-17

IRM:s prognos för total medieinvestering under 2019 har sänkts från +3,3% till +2,8%. Under 2020 väntas fortsatt en likartad tillväxttakt. Reklamma...

Läs mer

Q2 2019: Avmattning i reklamkonjunkturen

2019-08-30

Under det andra kvartalet 2019 ökade medieinvestering i Sverige med 2,5% och uppgick till knappt 10,4 miljarder kr. Resultatet är i linje med Q1 vi...

Läs mer

Första prognosen för 2020

2019-06-03

IRM har sänkt förväntningarna på medieinvestering under 2019 till en tillväxt om drygt 3%. Under 2020 väntas en likartad tillväxttakt.

Läs mer

Medieinvesteringarna i det första kvartalet: Tillväxten mattas

2019-05-16

Under det första kvartalet 2019 ökade medieinvestering i Sverige med 2,9% och uppgick till knappt 9,6 miljarder kr. Liksom förväntat ser vi därmed...

Läs mer

Ökande reklaminvestering i hela Norden

2019-05-09

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market 2018” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna. Under 2018 ökade...

Läs mer

Välkommen på frukostseminarium 24/5

2019-05-06

Är du intresserad av att veta mer om IRM eller vill du en uppdatering kring vår statistik och databas? Vi bjuder nu in till ett frukostseminarium fredag där vi ger en genomgång av databasverktyget och vilka rapporter man hittar hos oss.

Läs mer

Events & Sponsring snart 15 miljarder

2019-05-03

Investering i events och sponsring/företagssamarbeten ökade med 5% under 2018 och närmar sig därmed 15 miljarder kr. Den samlade omsättningen unde...

Läs mer

IRM:s årsrapport 2018: Reklammarknaden passerar 80 miljarder

2019-04-10

Idag presenteras IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2018” som ger en översikt över reklamåret 2018. Den stora reklamkakan - totala reklaminvesteringar - inkluderar medieköp, investering i marknadsaktiviteter samt produktionskostnader. Under 2018 uppgick totala reklaminvesteringar i Sverige till nästan 82 miljarder kr vilket innebär en ökning på 5,8% relativt 2017.

Läs mer

Regionala Reklammarknader 2018

2019-03-28

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2018” presenteras statistik kring reklamutvecklingen under 2018 i 5 regioner; Norra, Västra, Öst...

Läs mer

Ny rapport om programmatisk handel 2017-2019

2019-03-21

En snabbväxande marknad i pågående konsolidering, så beskrivs ofta ad tech marknaden. I denna rapport reder IRM ut begreppen genom tydliga definiti...

Läs mer

IRM:s reviderade prognos för 2019: Marginell sänkning

2019-03-14

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2019 har sänkts från +4,3% till +4,1%.

All-time-high för medieinvestering 2018

2019-02-22

IRM publicerar idag rapporten som summerar medieinvestering i det fjärde kvartalet och därmed även helåret 2018.

Läs mer

Internationella reklammarknader 2017

2018-12-13

IRM presenterar idag rapporten "The International Advertising Market" om global annonsutveckling under 2017. De internationella reklammarknaderna h...

Läs mer

Investeringarna i influencer marketing växer kraftigt

2018-12-06

IRM (Institutet för reklam och mediestatistik) har för andra året i rad kartlagt annonsörernas investeringar i influencer marketing i Sverige. Under 2017 omsatte influencer marketing 660 miljoner kr, detta motsvarar en tillväxt om 33% relativt föregående år.

Läs mer Ladda ned

Reviderad prognos 2018: något höjd till +6,0%

2018-12-05

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2018 har höjts från +5,6% till +6,0%.

Tredje kvartalet 2018: Valet bidrar till årets starkaste kvartal

2018-11-09

Under det tredje kvartalet 2018 ökade medieinvestering i Sverige med 7,1% jämfört med det tredje kvartalet 2017 och uppgick därmed till knappt 9 miljarder kr.

Läs mer

The Nordic Advertising Market January-June 2018

2018-10-25

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market January-June 2018” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under det första halvåret 2018.

Läs mer

Ny prognos 2018: något höjd till +5,6%

2018-09-19

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2018 har höjts med 0,4 procentenheter jämfört med föregående prognos publicerad i maj.

Läs mer

IRMs rapport för det andra kvartalet: Displayannonseringen sviktar i spåren av GDPR

2018-08-27

Idag publiceras IRM:s kvartalsrapport för det andra kvartalet 2018. Och resultaten visar att i spåren av GDPR så sviktar displayannonseringen. Disp...

Läs mer Ladda ned

Stark nordisk reklammarknad med Sverige i täten

2018-06-19

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market 2017” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under 2017. De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till 8,5 miljarder euro* under 2017 vilket innebär en ökning om 5,3% gentemot 2016 med fast växelkurs.

Läs mer

Ny prognos 2018-2019

2018-05-31

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2018 är höjd jämfört med föregående rapport som publicerades i mars. Utfallet i Q1 var samlat nå...

Läs mer

Första kvartalet 2018 visar fortsatt god tillväxt

2018-05-07

Idag summerar IRM medieinvesteringarna för Q1 2018. Under det första kvartalet 2018 ökade medieinvestering i Sverige med 5,7% jämfört med motsvara...

Läs mer

Starkt år för eventmarknadsföring

2018-05-03

Investering i eventmarknadsföring ökade med 8,4% under 2017 till en omsättning om 4,3 miljarder kr. Utvecklingen är ytterligare ett tecken på den s...

Läs mer Ladda ned

Årsrapport: Reklammarknaden passerar 78 miljarder 2017

2018-04-18

Idag presenteras IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2017” som ger en översikt över reklamåret 2017. Den stora reklamkakan - totala reklaminvest...

Läs mer

Ola Klingenborg, Staffan Rosell och Mats Selling nya i IRM:s styrelse

2018-04-16

IRM:s (Institutet för reklam och mediestatistik) medlemmar har utsett en ny styrelse. Daniel Collin fortsätter som styrelsens ordförande. Samtidig...

Läs mer Ladda ned

Regionala Reklammarknader

2018-04-11

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2017” presenteras statistik kring reklamutvecklingen under 2017 i 5 regioner; Norra, Västra, Öst...

Läs mer

Mediernas prisinflation 2017

2018-03-27

Nu har IRM publicerat rapporten om mediernas prisinflation 2017. ”Prisinflation 2017” beskriver prisutvecklingen för medieköp under åren 2000-2017....

Läs mer

Reviderad prognos 2018

2018-03-15

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2018 är oförändrad jämfört med föregående rapport som publicerades i december. Andra halvåret 20...

Läs mer

Ny milstolpe: Internet mer än halva mediekakan 2017

2018-03-15

Idag publiceras IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under 2017. Det blev ett riktigt bra år med en til...

Läs mer Ladda ned

Internationella reklammarknader 2016

2017-12-13

IRM presenterar idag rapporten "The International Advertising Market" om global annonsutveckling under 2016. De internationella reklammarknaderna h...

Läs mer

Marginellt uppjusterad prognos

2017-12-07

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2017 är marginellt uppjusterad jämfört med föregående prognos publicerad i september. Prognosen...

Läs mer

Hushållens medieutgifter ökar kraftigt

2017-12-01

Rapport om svenska hushållens kostnader för media, till exempel tidningsprenumerationer och streamingabonnemang.

Läs mer Ladda ned

Hög tillväxt i Q3 men dämpad jämfört med första halvåret

2017-11-14

Reklamkonjunkturen är alltjämt mycket stark, även om ökningsgraden avtar något jämfört med första halvåret. Under det tredje kvartalet 2017 ökade...

Läs mer

Nordic Advertising Market January-June 2017

2017-10-27

IRM has now published the report ”The Nordic Advertising Market January-June 2017” which illustrates ad spend development in the Nordic markets dur...

Läs mer

Dansk reklamprognos 2017-2018

2017-10-26

Nu har IRM, i samarbete med Ole E. Andersen, extern lektor på CBS, publicerat den årliga prognosen for den danska reklammarknaden. Prognosen visar...

Läs mer Ladda ned

Uppdaterad prognos 2017-2018

2017-09-06

IRM:s prognos för det andra halvåret 2017 är totalt sett oförändrad, helårsprognosen har dock höjts till följd av bättre utfall än väntat i det and...

Läs mer

Fortsatt god reklamtrend i Q2

2017-08-22

Reklamkonjunkturen är alltjämt mycket stark, även om reklaminvestering i det andra kvartalet 2017 uppvisar en något mindre ökning än under början a...

Läs mer

Nordisk reklammarknad 2016: uppåt tack vare urstark svensk tillväxt

2017-06-19

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market 2016” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under 2016. De sam...

Läs mer

Influencer marketing omsätter en halv miljard

2017-06-08

IRM (Institutet för reklam och mediestatistik) har för första gången kartlagt annonsörernas investeringar i influencer marketing i Sverige. Kartlä...

Läs mer Ladda ned

Ny prognos 2017-2018: ytterligare höjda förväntningar

2017-06-01

IRM har reviderat upp prognosen för 2017 från +5,2% till +7,6%. Den totala reklaminvesteringen väntas därmed uppgå till knappt 37,6 miljarder kr.

Läs mer

IRM övertar insamling och produktion av den danska reklammätningen

2017-06-01

Parterna bakom Reklammarknaden i Danmark - Danske Medier Research och Kreativitet & Kommunikation -har valt att låta IRM, Institutet för Rekla...

Läs mer Ladda ned

Glödhet marknad växer 9,4% i Q1

2017-05-16

Utvecklingen på den svenska reklammarknaden slår återigen förväntningarna. Under det första kvartalet ökade reklaminvesteringen med hela 9,4% relativt motsvarande period föregående år och omsättningen nådde knappt 8,8 miljarder kr.

Läs mer

Nordic Programmatic Market

2017-05-11

IRM has for the first time consolidated Nordic data in order to determine the size of the Nordic programmatic market.

Läs mer

Sponsring spränger 7-miljardersvallen

2017-04-28

Sponsring spränger 7-miljardersvallen Det fortsätter att gå bra för investeringarna i sponsring och event. Sponsring ökar med 2,6 procent relativt...

Läs mer Ladda ned

Årsrapport: Största ökningen på 5 år

2017-04-19

Idag presenteras IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2016” som ger en översikt över reklamåret 2016. Den stora reklamkakan - totala reklaminves...

Läs mer Ladda ned

Regional Reklam 2016

2017-04-06

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2016” presenteras statistik kring reklamutvecklingen under 2016 i 5 regioner; Norra, Västra, Öst...

Läs mer

Mediernas prisinflation 2016

2017-03-30

Nu har IRM publicerat rapporten om mediernas prisinflation 2016. ”Prisinflation 2016” beskriver prisutvecklingen för medieköp under åren 2000-2016....

Läs mer

IRM:s nya prognos: förväntningarna höjs på 2017

2017-03-15

IRM har reviderat upp prognosen för 2017 från +4,8% till +5,2%. Den totala reklaminvesteringen väntas därmed uppgå till knappt 36,7 miljarder kr. U...

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt ger nytt rekordår

2017-02-20

Idag publiceras IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under 2016. Det blev ett starkt år med en tillväx...

Läs mer Ladda ned

Prognosen skruvas upp

2016-12-09

IRM har reviderat upp prognosen för reklaminvestering under 2016 och 2017. Utvecklingen i årets tredje kvartal var lite högre än IRM:s redan högt s...

Läs mer

Nytt all-time-high i sikte, medieinvestering ökar 7% i Q3

2016-11-07

Idag publiceras IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvestering under det tredje kvartalet 2016. Rapporten visar att...

Läs mer Ladda ned

Svenska reklammarknaden går mot strömmen

2016-10-21

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market Jan-Jun 2016” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under det...

Läs mer Ladda ned

Ny prognos: Fortsatt högtryck

2016-09-08

Utvecklingen i årets andra kvartal var i linje med IRM:s förväntningar med en tillväxt om +4,3% relativt motsvarande kvartal 2015. IRM:s månadsinde...

Läs mer

IRM lanserar ny mätning av nyhetsmediers digitala intäkter

2016-08-25

Den första mätningen avseende nyhetsmediers digitala annonsintäkter är klar. Under 2015 uppgår nyhetsmediers digitala intäkter till 1,9 miljarder...

Läs mer Ladda ned

IRM och Sveriges Annonsörer i ny kartläggning: Så mycket lägger svenska annonsörer på reklam

2016-06-30

För första gången har svenska annonsörers reklambudgetar kartlagts på ett övergripande plan. Bakom kartläggningen står Institutet för reklam- och...

Läs mer Ladda ned

Danmark vinnare på den nordiska reklammarknaden

2016-06-17

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market 2015” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under 2015. I Danmark har reklammarknaden svängt från de senaste årens negativa utveckling till ökning om 3.1% under 2015 vilket innebär den starkaste tillväxten i Norden.

Läs mer Ladda ned

Ny prognos från IRM: Förväntningarna höjs på 2016

2016-05-26

IRM har reviderat upp prognosen för 2016, från +4,2% till +4,8%, då det goda avslutet från 2015 ser ut att fortsätta in i 2016. Utvecklingen i åre...

Läs mer

17% av investeringen i display och webb-TV är programmatisk

2016-05-19

Nu har IRM:s årliga mätning av programmatisk handel i Sverige lanserats. Rapporten visar att investeringen i programmatiska annonsköp uppgår till...

Läs mer Ladda ned

Medieinvesteringarna i det första kvartalet: Stark inledning på 2016

2016-05-13

Idag publiceras IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under det första kvartalet 2016. 2015 blev ett re...

Läs mer Ladda ned

Investering i sponsring och event slår nytt rekord

2016-05-09

Det fortsätter att gå bra för sponsring och event och investeringarna nådde nytt all-time high 2015. Sponsringen ökar med 4,8% relativt föregående...

Läs mer Ladda ned

IRM presenterar de första siffrorna för native annonsering

2016-04-19

IRM:s senaste rapport ”Svensk Reklammarknad 2015” ger en översikt över reklamåret 2015. IRM:s stora reklamkaka - de totala reklaminvesteringarna -...

Läs mer Ladda ned

Kraftigt tapp på de regionala reklammarknaderna 2015

2016-04-07

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2015” framgår att de regionala reklaminvesteringarna minskade under 2015 relativt 2014. Tillbaka...

Läs mer

Nu har IRM publicerat rapporten om mediernas prisinflation 2015

2016-03-22

Rapporten visar att det under 2015 var en marginell ökning av mediepristillväxten i både löpande och fasta priser jämfört med 2014. Rapporten är 12...

Läs mer

IRM:s nya prognos: Högtryck på reklammarknaden 2016

2016-03-15

Idag presenteras IRM:s reviderade prognos för 2016. Med ett urstarkt fjärde kvartal 2015 i bagaget samt uppjusterade förväntningar för den svenska...

Läs mer Ladda ned

Rekordstora medieinvesteringar 2015

2016-03-01

Idag publiceras IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under 2015. Och, efter ett urstarkt fjärde kvartal...

Läs mer Ladda ned

Internationella reklammarknader 2014

2015-12-22

IRM presenterar utvecklingen på de internationella reklammarknaderna under 2014, rapporten sammanställs i samarbete med WARC samt TNS Gallup i Finl...

Läs mer

Reklaminvestering i Norden: Danska marknaden går starkast

2015-12-21

Nu har IRM publicerat ”The Nordic Advertising Market Jan-June 2015”. Rapporten beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under första...

Läs mer Ladda ned

Prognosen höjs för 2015-2016

2015-12-08

IRM har reviderat upp prognosen för 2015 från +1,6% till +1,8%, total reklaminvestering i svensk media väntas därmed uppgå till 32,5 miljarder kr....

Läs mer

Den danska reklammarknaden väntas växa i 2015-2016

2015-12-03

Idag presenteras IRM:s nya prognos i samarbete med Ole E. Andersen vid Copenhagen Business School. Prognosen visar att investering på den danska re...

Läs mer

Köp av reklamutrymme i anslutning till journalistik minskar

2015-11-19

På uppdrag av Stiftelsen Institutet för mediestudier har IRM tagit fram en bedömning kring reklamintäkter för medier med nyhetsjournalistiskt inneh...

Läs mer

Medieinvestering i det tredje kvartalet 2015: De digitala medierna fortsätter rada upp styrkebeskeden

2015-11-03

Idag presenterar IRM medieinvesteringarnas utveckling under det tredje kvartalet 2015. Rapporten visar att investeringarna fortsätter att öka, och...

Läs mer Ladda ned

Nu höjer IRM prognosen för digitala medier

2015-09-08

Idag presenteras IRM:s reviderade prognos för 2015-2016. Totalt förväntas reklammarknaden omsätta knappt 32,4 miljarder kronor under 2015, vilket m...

Läs mer Ladda ned

Digitala medier ökar med 470 miljoner kr

2015-08-25

IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) presenterar nu utfallet för andra kvartalet 2015. Tillväxten är fortsatt svagt positiv på 0,8 proce...

Läs mer Ladda ned

Den nordiska reklammarknaden 2014: Sverige leder tillväxtligan

2015-06-17

Nu har IRM publicerat ”The Nordic Advertising Market 2014”. Rapporten beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under 2014. De samlad...

Läs mer

Över 33 miljarder i medieinvesteringar 2016 ger nytt all-time-high

2015-05-28

Idag presenterar IRM en reviderad prognos för 2015 samt den första prognosen för 2016. Och tongångarna på reklammarknaden fortsätter att vara posit...

Läs mer

Medieinvesteringarna i det första kvartalet 2015: Året inleds positivt trots tuff jämförelse med förra årets OS-kvartal

2015-05-12

IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) presenterar nu utfallet för första kvartalet 2015. Statistiken visar att mediemarknaden återigen vä...

Läs mer Ladda ned

Bra år för sponsring och events

2015-04-28

År 2014 blev ett bra år för sponsring och event. Sponsringen ökade med 2,3 procent relativt föregående år och omsätter 6,7 miljarder kronor. Events...

Läs mer

Ökning för reklammarknaden under 2014

2015-04-16

IRM:s senaste rapport ”Svensk Reklammarknad 2014” ger en översikt över reklamåret 2014 och visar att de totala reklaminvesteringarna i Sverige till...

Läs mer

Fortsatt minskad investering i regionala reklammarknader

2015-04-09

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2014” framgår att de regionala reklaminvesteringarna minskade under 2014 relativt 2013. Tillbaka...

Läs mer

Programmatisk handel står för 3% av investeringen i digital reklam 2014

2015-04-08

Nu är IRM:s första rapport kring programmatisk handel i Sverige klar. Rapporten visar att investeringen i programmatiska annonsköp uppgår till 330...

Läs mer

Programmatic trade accounts for 3 percent of digital ad spend in Sweden during 2014

2015-04-08

IRM:s first report regarding programmatic trade in Sweden shows that ad revenues stemming from programmatic transactions amounted to 330 million SE...

Läs mer Ladda ned

Billigare att köpa reklamutrymme 2014

2015-03-30

IRM:s rapport "Reklaminflation 2014" visar att prisnivån ökade under 2014. Priserna för köp av medieutrymme ökade i snitt med 1,4% under förra året...

Läs mer

IRM:s reviderade prognos för 2015: Försiktig sänkning av förväntningarna

2015-03-10

IRM:s reviderade prognos för 2015: Försiktig sänkning av förväntningarna I IRM:s reviderade prognos sänks förväntningarna på 2015. Totalt förväntas...

Läs mer

Medieinvesteringarna 2014: Bra år för digitalt, bio, radio och utomhus

2015-02-17

Mediemarknaden växer med 1,6 procent under 2014 relativt 2013. Det visar IRM:s senaste rapport som summerar utvecklingen på marknaden under 2014. T...

Läs mer

Nordisk reklamutveckling sämre än Europasnittet

2014-12-12

IRM:s rapport "The International Advertising Market 2013" visar att reklaminvestering i Europa minskade marginellt och omsatte €105 miljarder under...

Läs mer

IRM:s nya prognos: Framåtandan håller i sig in i 2015

2014-11-20

Idag presenterar IRM sin sista prognos för 2014. Totalt förväntas reklammarknaden omsätta knappt 32,1 miljarder kronor, motsvarande en ökning om 2...

Läs mer

Starkaste tillväxten på 3 år

2014-11-04

IRM:s rapport för det tredje kvartalet 2014 visar att det fortsätter att gå bra på reklammarknaden. Tillväxten uppgår till 3,1 procent relativt sam...

Läs mer

Den Nordiska reklammarknaden backar under Jan-Jun 2014

2014-10-16

IRM:s nya rapport ”The Nordic Advertising Market Jan-Jun 2014” visar att den Nordiska reklammarknaden backar under det första halv...

Läs mer

IRM:s nya prognos: Nu höjs förväntningarna på 2014

2014-09-16

I IRM:s reviderade prognos höjs förväntningarna på 2014. Totalt förväntas reklammarknaden omsätta knappt 32,2 miljarder kronor under 2014, vilket m...

Läs mer

Mediemarknaden fortsatt på plus i det andra kvartalet

2014-08-28

Mediemarknaden fortsätter växa under det andra kvartalet. Tillväxten skrivs till 1,9 procent relativt samma period i fjol och oms&au...

Läs mer

Den Nordiska reklammarknaden backar under 2013

2014-06-17

Det är fortsatt trögt på den nordiska reklammarknaden visar IRM:s nya rapport ”The Nordic Advertising Market 2013”. De samlade reklamköpen i nordis...

Läs mer

IRM:s nya prognos för 2014 – 2015: Stabil tillväxt för reklammarknaden

2014-05-22

Nu presenteras IRM:s första prognos för 2015. Under 2015 förväntas reklaminvesteringarna öka med 1,9 procent jämfört med 2014 och uppgå till knappt...

Läs mer

Markant positivt första kvartal på mediemarknaden

2014-05-08

Markant positivt första kvartal på mediemarknaden Mediemarknaden växer med 2,3 procent under det första kvartalet relativt samma period i fjol. Oms...

Läs mer Ladda ned

Daniel Collin ny ordförande i IRM

2014-05-02

IRM:s (Institutet för reklam och mediestatistik) medlemmar har utsett Daniel Collin till ny styrelseordförande. Collin tar över efter Lars Strandbe...

Läs mer Ladda ned

Ökande andel av reklambudgeten till sponsring och event

2014-04-30

Under 2013 står sponsringen för knappt 10 procent av den totala reklaminvesteringen och motsvarande siffra för eventmarknadsföring är knappt 6 proc...

Läs mer

Reklaminvesteringarnas andel av BNP minskar

2014-04-15

IRM:s senaste rapport ”Svensk Reklammarknad 2013” ger en översikt över reklamåret 2013. De totala reklaminvesteringarna inkluderar köp av medieutry...

Läs mer Ladda ned

Lokal-TV går mot strömmen på den regionala reklammarknaden

2014-04-08

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2013” framgår att de regionala reklaminvesteringarna minskade under 2013 relativt 2012. Minsknin...

Läs mer

Landsortspressen håller uppe priserna trots tuffa tider

2014-03-27

Landsortspressen håller uppe priserna trots tuffa tider Reklampriserna minskade i snitt med 0,7 procent under 2013. En mediekategori som &oum...

Läs mer

Försiktiga justeringar i IRM:s nya prognos

2014-03-12

Försiktiga justeringar i IRM:s nya prognos I den nya prognosen gör IRM försiktiga justeringar. Totalt förväntas mediemarkn...

Läs mer

Hushållens medieutgifter blir alltmer digitala

2014-03-07

Hushållens medieutgifter blir alltmer digitala Idag presenterar IRM och MMS gemensamt rapporten ”Hushållens medieutgifter 2014”. Rapporten visar at...

Läs mer Ladda ned

Ökad tillväxt i Q4 men 2013 slutar på minus

2014-02-21

Ökad tillväxt i Q4 men 2013 slutar på minus Efter en tuff period på mediemarknaden vände siffrorna uppåt under Q3 2013 och den positiva tillväxten...

Läs mer

Höjda förväntningar för 2014

2013-12-05

IRM:s nya prognos visar att reklaminvesteringarna väntas fortsätta öka under slutet av 2013 och även under nästa år. Under 2014 förväntas reklaminv...

Läs mer

Positivt trendbrott på reklammarknaden

2013-11-13

Efter att ha backat under fem på varandra följande kvartal, visar reklammarknaden plus under det tredje kvartalet 2013. IRM:s kvartalsrapport visar...

Läs mer

Sökordsmarknadsföring Danmarks största reklamkanal i 2014

2013-10-30

IRM:s nya prognos visar att investeringarna på den danska reklammarknaden förväntas minska både i 2013 och 2014. Marknaden visar dock svaga tecken...

Läs mer

Sverige i topp 10 bland världens mest reklamintensiva länder

2013-10-23

IRM:s rapport "The International Advertising Market" visar att Sverige är det sjunde mest reklamtäta landet i världen och har den fjärde högsta int...

Läs mer

2013 börjar trögt för de nordiska reklammarknaderna

2013-10-18

Samtliga reklammarknader i Norden backade under det första halvåret 2013 visar IRM:s nya rapport "The Nordic Advertising Market". De samlade reklam...

Läs mer

Reviderad prognos 2013-2014

2013-10-01

IRM:s nya rapport "Reklam- och Medieprognos 2013-2014" presenterar en prognos för mediemarknadens utveckling under 2013-2014. Prognosen visar en st...

Läs mer

IRMs kvartalsrapport: Reklammarknaden fortsatt på minus

2013-09-03

Under det andra kvartalet 2013 backade reklammarknaden med 3,7 procent. Därmed har reklammarknaden nu backat under fem på varandra följande kvartal...

Läs mer

Samtliga reklammarknader i Norden backade 2012

2013-06-19

Det är trögt på den nordiska reklammarknaden visar IRM:s nya rapport "The Nordic Advertising Market 2012". De samlade reklamköpen i nordisk media u...

Läs mer

Mediemarknaden på plus 2014

2013-06-14

IRM:s nya rapport "Reklam- och Medieprognos 2013-2014" presenterar en prognos för mediemarknadens utveckling under 2013-2014. Prognosen visar att t...

Läs mer

IRMs kvartalsrapport: Reklammarknaden backar 5%

2013-05-16

Reklammarknaden visade negativ tillväxt under alla kvartalen 2012 förutom det första och fortsatte backa under första kvartalet 2013. De totala med...

Läs mer

Designmarknaden fortsätter öka stadigt

2013-04-30

IRM:s rapport "Designmarknaden 2012" undersöker utvecklingen på designmarknaden och visar att investeringar i designtjänster ökar stadigt. Under 20...

Läs mer

Svensk Reklammarknad 2012: Bra år för mässor, sponsring och events

2013-04-23

IRMs senaste rapport "Svensk Reklammarknad 2012" ger en översikt över reklamåret 2012. Strax efter årsskiftet visade statistiken att den köpta rekl...

Läs mer

Dagspressen dominerar fortfarande den regionala reklammarknaden

2013-04-10

IRM:s senaste rapport "Regionala reklammarknader 2012" visar att reklaminvesteringarna minskade i samtliga regioner under 2012. Totalt sett tappade...

Läs mer

Trots tuffa tider – reklampriserna ökar

2013-03-28

Reklampriserna ökade med 7 procent under 2012 visar IRMs nya rapport "Reklaminflationen 2012". Institutet för Reklam- och Mediestatistik har samman...

Läs mer

Ljusning för reklamen i slutet av 2013

2013-03-15

Den nya prognosen från IRM visar att reklammarknaden fortsätter att tappa under första halvåret 2013 men att en ljusning, om än liten, väntas mot s...

Läs mer

Regimskifte på annonsmarknaden

2013-02-22

Under 2012 har Internet gått om dagspressen och är nu Sveriges största reklammedium med en marknadsandel om 24 procent. Totalt under 2012 minskade...

Läs mer