Konsulenttjenester

Konsulenttjenester og kundespesifikke oppdrag

IRM skreddersyr konsulentoppdrag som i hovedsak dreier seg om reklamemarkedets utvikling. Basert på IRMs kompetanse gjennomfører vi også kvalitative og kvantitative undersøkelser på forespørsel.

Eksempel på kundespesifikke oppdrag:

  • Regionale studier
  • Langtidsprognoser for reklamemarkedets utvikling o genkeltmedier.
  • Segmentanalyser

 

Vennligst kontakt oss med dine ønsker. Vi oppgir pris på forespørsel.

Jeg er interessert i og vil bli kontaktet

  • Konsulenttjenester
  • Foredrag
  • Annet