meny

KVARTAL

13.900 NOK*

/år

  • 4 kvartalsrapporter

INTERNETT

fr. 34.900 NOK*

/år

  • Tilgang til IRM:s internett database med norsk reklamestatistikk
  • 4 kvartalsrapporter
  • 1 årsrapport
  • 4 prognose
  • 2 nordiska rapporter
  • 1 rapport om internasjonale reklammarkeder

 *Årsavgiften for IRMs internettabonnement baseres på foretakets/organisasjonens inntekter fra reklamesalg / formidlet annonsering:

 < 250 miljoner kr = årsavgift 34 900 NOK

 250 - 500 miljoner kr = årsavgift 44 900 NOK

 500 - 750 miljoner kr = årsavgift 54 900 NOK

 >750 miljoner kr = vennligst kontakt IRM

 

Med reklamesalg / formidlet annonsering menes annonsering på internett, i dagspresse, tidsskrift, direkte reklame, TV, radio, kino, utendørsreklame, trykte kataloger, eventmarkedsføring og sponsing.

 

Alle priser refererer til en juridisk person. For konsernavtale vennligst kontakt IRM.