meny

Utendørsreklame

Utendørsreklame rapporteres kvartalsvis.

 

Utendørsreklame, eller out-of-home (OOH), er i stor grad trafikkreklame - analoge og digitale reklameskilt langs veiene og på bussholdeplasser, togstasjoner og flyplasser - men også butikkmedia er inkludert, som knytter seg til fast annonseplass i butikker, for eksempel hyllekantreklame, handlevognreklame og TV-reklame i butikken. Butikkpromotion, som f.eks butikkarrangementer, butikkdemonstrasjoner og produksjon av skiltmateriell er ikke klassifisert som utendørsreklame.

 

Statistisk underlag for utendørsreklame er innsamlet av IRM og består av en håndfull aktører. Statistikken utgis hvert kvartal. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i utendørsreklame. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.