meny

Ukepresse

Ukepresse rapporteres kvartalsvis og omfatter annonsering i trykte magasiner.

 

Ukepresse omfatter annonsering i trykte magasiner inkludert eventuelle innstikk og vedlegg. Videre nedbrytning av ukepresse etter emne finnes i IRMs kvartalsrapporter. Magasiners annonseinntekter for digitale kanaler er inkludert i Internett, men blir ikke rapportert separat.

 

Av og til brukes begrepet tidsskrifter som omfatter både fagpresse og ukepresse. Ukepresse generelt er rettet til private forbrukere, mens Fagpresse refererer til titler rettet mot fagfolk i en bestemt bransje.

 

Statistisk underlag for ukepresse samles inn av Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Statistikk for ukepresse rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i ukepresseannonsering. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.