meny

TV

TV rapporteres kvartalsvis og refererer til TV-reklame i lineær, broadcast TV-programmer.

 

Kategorien refererer til TV-reklame i lineær, broadcast TV-programmer, inkludert sponsing men unntatt annonsørsfinansiert produksjon (AFP). Reklame på web-TV rapporteres under Internett og er derfor  ikke inkludert i TV.

 

Statistisk underlag  for TV innsamles av IRM og består av ca 15 kanaler. Statistikken rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i TV-reklame. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.