meny

Sponsing

Sponsing rapporteres årsvis.

 

IRM er basert på Sponsing og Event Association (SEFS) definisjon av sponsing som lyder som følger:

"Sponsing er assosiasjonsmarkedsføring; en kommersiell metode for kommunikasjon, markedsføring og salg. Sponsing er basert på en kommersiell avtale mellom (vanligvis) to parter der et selskap betaler for de kommersielle rettighetene til å utnytte en assosiasjon (f.eks med en hendelse, en organisasjon, et prosjekt, etc.). "

 

Statistikk for sponsing er årlig. Dokumentasjonen som samles inn av Sponsor Insight. Sponsing som markedsdisiplin skiller IKKE  mellom produksjon og plasskostnad og derfor er begge deler med i det rapporterte nettosalget.