meny

Radio

Radio rapporteres kvartalsvis og omfatter aktørenes samlede salg av reklame.

 

Inntekter for reklame på digitale kanaler rapporteres IKKE separat og inngår i derfor i radiokategorien.

 

Statistisk underlag for radio innsamles av IRM. Statistikken kompleteres årlig av underlag fra Medietilsynet. Statistikken rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i radioreklame. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.