meny

Kino

Kinoreklame rapporteres kvartalsvis.

 

IRMs statistikk for kino omfatter annonsesalg på skjermen (on-screen)  og utenfor skjermen (off-screen), men ikke inntekter for digital annonsering. Et eksempel på off-screen salget som inngår er eventmarketing. Inntekter for digitalisering er også inkludert.

 

Statistisk underlag for kino er innsamlet av IRM og består av alle aktører på markedet. Dette rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i kinoreklame. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.