meny

Kataloger

Kataloger rapporteres kvartalsvis og gjelder trykte telefonkataloger.

 

Kataloger eller veiledende tjenester gjelder i stor grad trykte telefonkataloger. Vær oppmerksom på at annonseinntektene for de tilsvarende digitale produkter vises i Internett - nettkataloger.

 

Statistikkunderlaget samles inn av IRM og består av alle aktører. Statistikken rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i direktereklame. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.