meny

Gratisaviser

Gratisaviser rapporteres kvartalsvis og består av aviser som ikke krever noen abonnementsavgift for forbrukeren.

 

Med gratisaviser  menes publikasjoner som ikke krever noen abonnementsavgift for forbrukeren. Distribusjon skjer enten i postkassen eller via utplasserte  stativer.

 

Statistisk underlag for distribuerte gratisaviser samlet inn av IRM og rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for annonsering investering i gratisaviser. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.