meny

Fagpresse

Fagpresse rapporteres kvartalsvis og omfatter reklame i trykt fagpresse.

 

Fagpresse omfatter reklame i trykt Fagpresse inkludert eventuelle innstikk og vedlegg. Videre nedbrytning av Fagpresse etter fag/felt rapporteres i IRM kvartalsrapporter. Inntektene for digital annonsering er ikke inkludert, da disse er inkludert i internett med mindre annet er oppgitt. I IRMs kvartalsrapporter kan du lese om fagpressens totale salg inkludert inntekter for reklame i digitale kanaler.

 

Av og til brukes begrepet tidsskrifter som omfatter både fagpresse og ukepresse. Ukepresse generelt er rettet til private forbrukere, mens Fagpresse refererer til titler rettet mot fagfolk i en bestemt bransje.

 

Statistisk underlag for Fagpresse er innsamlet av organisasjonen Fagpressen og består av over 200 titler. Statistikk for Fagpresse rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i fagpresseannonsering. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.