meny

Direktereklame

Direktereklame rapporteres kvartalsvis og refererer til flyers distribuert i postkassen.

 

Direktereklame (DR) refererer til flyers distribuert i postkassen. IRM presenterer to underkategorier til DR; adresserte (ADR) og uadresserte (UDR) utsendelser. Annonsører kan velge å gjøre det som UDR-post til alle i et gitt geografisk område eller de kan alternativt sende ADR post til en bestemt målgruppe basert på demografiske parametre.  Merk at direktereklame ikke er det samme som direkte markedsføring. Direktereklame er en mediekanal mens direkte markedsføring er en kommunikasjonsstrategi som er uavhengig av mediekanal.

 

Statistisk underlag for direkte reklame er samlet inn av IRM og inneholder informasjon fra alle aktive aktører for distribusjonsinntekter for adressert og uadressert direktereklame. Rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig med prognoser for investeringer i direktereklame. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.