meny

Dagspresse

Dagspresse rapporteres kvartalsvis og omfatter annonsering i trykte riks-, storby- og lokalaviser. Dagspressens instikk rapporteres også kvartalsvis.

 

Dagspresse-operatørenes inntekter for digital annonsering er ikke inkludert i dagspressen, men i kategorier under Internett. Dagspressens innstikk og vedlegg begrenses til rene reklametrykksaker distribuert med trykt avis. Instikk rapporteres separat og er derfor ikke inkludert i dagspressen med mindre uttrykkelig angitt. Reklamesalg i redaksjonelle innstikk er ikke med i innstikk men i dagspresse. Produksjon av innstikk med native advertising eller semiredaksjonelt stoff er ikke inkludert.

 

 

Statistikkunderlaget for dagspresse og instikk samles inn av  Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og består av annonseinntekter for rundt 120 titler. Statistikken rapporteres kvartalsvis. IRM kommer også ut fire ganger årlig, med prognoser for annonseinvesteringer i avis. Anslagene strekker seg høyst 1,5 år fram i tid.