meny

Målemetode & definisjoner

IRM oppgir statistikk for  reklameinvesteringer netto, dvs. annonseinntekter etter at eventuelle rabatter er trukket fra. Nettoinvestering er godt egnet som grunnlag for å analysere utviklingen av det totale reklamemarkedet og individuelle annonseringskanaler. IRMs statistikk kan vise hvor mye annonsørene faktisk bruker i ulike annonseringskanaler totalt, og hvor stort reklamemarkedet i Norge er.

 

Grunnlaget for IRM statistikk er en surveymetodikk. Medieselskaper og andre relevante aktører i reklamebransjen gir informasjon som sendes til IRM om utfakturerte salg, men eksklusive merverdiavgift, produksjon og provisjon, i løpet av en gitt periode. Barter er ikke inkludert når det er en utveksling mellom parter, og ikke omfatter fakturerte salg.

 

For å gi en fullstendig og så nøyaktig bilde som mulig av det norske reklamemarkedet estimerer IRM salgsinntekter av aktører som ikke leverer data. Disse estimatene er basert på mange ulike parametre, for eksempel informasjon om selskapets salg, reklamesalg av samme type aktører, og ulike former for rekkeviddemålinger.

 

Norge er et forholdsvis lite reklamemarked med et gjennomsiktig forretningsmiljø som muliggjør undersøkelsesstudier av nettoinvestering i reklame. Internasjonalt er det ofte anslått netto investering basert på brutto investeringer og sjablonverdier for provisjoner og rabattnivåer.

 

Lær mer om IRMs målemetoder og definisjoner for ulike annonseringskanaler i listen til venstre.