meny

Reklameinvestering 2018

Millioner kroner, løpende priser, netto, prosentvis forandring.

  2018 ±%
Dagspresse & gratisaviser 2 541 -8,7
Ukepresse 188 -17,4
Fagpresse 350 -5,3
Direktereklame 1 462 -14,1
TV 3 785 -4,3
Radio 633 -8,7
Kino 201 15,7
Internett 10 471 14,3
Out-of-home 726 -1,7
Totale medieinvesteringer 20 356
2,7
Event marketing  3 025 5,4
Sponsing 4 985 3,7
Totale reklameinvesteringer 28 366
3,2