meny

Reklameinvestering 2017

Millioner kroner, løpende priser, netto, prosentvis forandring.

  2017 ±%
Dagspresse & gratisaviser 2 794 -13,6
Ukepresse 223 -20,0
Fagpresse 370 -3,9
Trykte kataloger 12 -58,7
Direktereklame 1 702 -8,7
TV 3 969 0,8
Radio 712 -0,4
Kino 174 8,6
Internett inkl. mobil 9 017 13,9
Utendørsreklame 747 16,6
Totale medieinvesteringer 19 720
2,9
Event marketing  2 870 6,2
Sponsing 4 807 4,0
Totale reklameinvesteringer 27 397 3,4