meny

Ny prognose: 2020 fortsatt økning

IRMs prognose for 2019 er oppjustert til +3,2%, men revideringen beror først og fremst på oppjustering i to enkeltkategorier. Den underliggende trenden er stabil. Samlet sett ventes den totale medieinvesteringen å nærme seg 21 milliarder kr.

 

Den første prognosen for 2020 innebærer en fortsatt økning. Samtidig ventes rentene å stige noe, og det kan dempe forbruket, og dermed kan veksten på mediemarkedet også bli litt lavere enn i 2019. Generelt sett videreføres de aktuelle medietrendene som nå. 

 

Prognose for det norske mediemarkedet i 2019-2020. Utvikling pr mediekanal i Q1 2018 - Q4 2020. 22 sider, 6 900 kroner. Kjøp rapporten her.