meny

Første kvartal: +2,7%

Reklameinvesteringen økte med 2,7% til 5,05 milliarder kroner i det første kvartalet i 2019.

 

Utviklingen ligger i tråd med IRMs prognose totalt sett, men økningstakten er litt mindre enn det vi så i Q4 i 2018, men den er i paritet med helårsveksten i fjor. Det er verd å merke seg at også det svenske markedet hadde en liknende vekstrate i det første kvartalet i 2019.

 

 

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q1 2019 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med 2018. Også akkumulert 2018. 14 sider incl. summary in English. 4 900 kr. Kjøp rapporten her.