meny

Årsrapport 2018

Den siste rapporten fra IRM ”Årsrapport - Norsk Reklamemarked 2018” gir en oversikt over reklameåret 2018. IRMs store reklamekake – de totale reklameinvesteringene – inkluderer kjøp av medieplass og investeringer i sponsing og eventmarkedsføring. 

 

I 2018 omsatte reklameinvesteringene samlet sett (inklusive sponsing og event marketing) 28,4 milliarder kroner, hvilket betyr en økning på 3,2% sammenliknet med 2017. Markedsaktivitetene sponsing og event har historisk hatt bedre vekst enn mediemarkedet, og det er også tilfelle for 2018 da begge viser sterkere vekst enn hva medieinvesteringene gjorde.

 

Rapporten ser på medieutviklingen i et lengre perspektiv, statistikk 2005-2018. IRM har også gjort noen dypdykk for å få frem tall for områder som sosiale nettverk, digital dagspresse & gratisavis, native og fagpressens innstikk.

34 sider incl. summary in English. 6 900 kr. Kjøp rapporten her.