meny

Reklameinvesteringene for 2017 er klar

Totalt ble reklameinvesteringene for 2017 19,3 milliarder kroner. Reklameinvesteringene økte med 2,9% mot 2016. 

 

Flere kategorier viser god vekst i 2017 og noterer seg for all time high. Det gjelder blant annet utendørsreklame som øker med nesten 17% relativt 2016. Det er andre året på rad som utendørsreklame slår ny rekord. Også kinoreklame når rekordhøye investeringer for andre året på rad. TV lykkes også med et ny all time high, til tross for et svakere fjerdekvartal. Digitale investeringer når, nesten selvfølgelig, også ny rekord, der underkategoriene display, online-video, rubrikk og søk slår tidligere tall.

 

 

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q4 2017 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med 2016. Også akkumulert 2017. 16 sider incl. summary in English. 4 500 kr. Kjøp rapporten her.