meny

IRM:s Årsrapport: Norsk Reklamemarked 2017

Den siste rapporten fra IRM ”Årsrapport - Norsk Reklamemarked 2017” gir en oversikt over reklameåret 2017. IRMs store reklamekake – de totale reklameinvesteringene – inkluderer kjøp av medieplass og investeringer i sponsing og eventmarkedsføring. 

 

I 2017 omsatte reklameinvesteringene samlet sett (inklusive sponsing og event marketing) 27,4 milliarder kroner, hvilket betyr en økning på 3,4 prosent sammenliknet med 2016. Markedsaktivitetene sponsing og event har historisk hatt bedre vekst enn mediemarkedet, og det er også tilfelle for 2017 da begge viser sterkere vekst enn hva medieinvesteringene gjorde.

 

Rapporten ser på medieutviklingen i et lengre perspektiv, statistikk 2005-2017. IRM har også gjort noen dypdykk for å få frem tall for områder som sosiale medier, native og fagpressens innstikk. 34 sider incl. summary in English. 6 500 kr. Kjøp rapporten her.