meny

Første kvartal +2%

Reklameinvesteringene i årets første kvartal ble totalt drøye 4,9 milliarder kroner, som er en økning på 2% sammenliknet med det første kvartalet i 2017. 

 

Økningen er noe mindre enn for helåret 2017, men er allikevel en forbedring i forhold til veksten i det siste kvartalet i fjol.

 

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q1 2018 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med 2017. Også akkumulert helår 2017. 14 sider incl. summary in English. 4 500 kr. Kjøp rapporten her.