meny

Andre kvartal +2,2%

De samlede reklameinvesteringene økte med 2,2% i andre kvartal sammenliknet med tilsvarende i 2017, og samlet sum ble ca 5,2 milliarder kroner.

 

Det er marginalt bedre vekst enn forrige kvartal, men utviklingen i det første halvåret er allikevel en nedbremsning sammenliknet med fjoråret.

 

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q2 2018 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med Q2 2017. Også akkumulert 2018. 14 sider incl. summary in English. 4 500 kr. Kjøp rapporten her.