meny

Prognose for mediemarkedet helåret 2017 noe opprevidert

 

IRM:s prognose for mediemarkedet i helåret 2017 er en tilbakegang på 0,4% noe som er en marginal forbedring sammenliknet med -0,7% i den prognosen som ble presentert i november. Samlet sett ser mediemarkedet ut til å omsette for 19,1 milliarder kroner i 2017.

 

Den forsiktige forbedringen baserer seg på en god utvikling i fjerde kvartal samt gode indikasjoner fra markedets aktører omkring årsskiftet.

 

 

Prognose for det norske mediemarkedet i 2017. Utvikling pr mediekanal i Q1 2015 - Q4 2017. 24 sider, 6 500 kroner. Kjøp rapporten her.