meny

Prognose 2017 opprevidert, 2018 forsatt vekst

IRM har revidert opp prognosen for 2017 fra -0,4% til + 0,6%. Denne oppjusteringen beror i stor grad på de sterke resultatene i første kvartal på +3,1%. Forventningene til resten av året er bare marginalt oppjustert. Samlet sett ser markedet ut til å omsette for 19,3 milliarder kroner i år.

 

IRMs første prognose for 2018 indikerer en ytterligere liten vekst. OL i første kvartal kan gi en viss vekst i seg selv, men for øvrig ser det ikke ut til å være noen særlig forskjell i den trenden som pågår nå enten det gjelder utsiktene i økonomien eller reklameinvesteringene.

 

Prognose for det norske mediemarkedet i 2017-2018. Utvikling pr mediekanal i Q1 2016 - Q4 2018. 24 sider, 6 500 kroner. Kjøp rapporten her.