meny

Oppjustert prognose for Q4 2017 og 2018

IRM har revidert opp prognosen for Q4 2017. Dette som følge av et sterkt resultat i Q3 samt gode markedsindikasjoner framover. Samlet sett for 2017 forventes reklamemarkedet å omsette for 19,6 milliarder kroner, noe som er en økning på 1,9% i forhold til 2016. IRMs prognose for 2018 er også marginalt justert oppover fra +0,9% til +1,5%. Markedsindikatorene tyder på en fortsatt forsiktig økning.   

 

Prognose for det norske mediemarkedet i 2017-2018. Utvikling pr mediekanal i Q1 2016 - Q4 2018. 22 sider, 6 500 kroner. Kjøp rapporten her.