meny

Nesten +5% i tredje kvartal

 

Reklameinvesteringene ble samlet knapt 4,5 milliarder kroner i det tredje kvartalet i 2017, noe som er en vekst på nesten 5% mot samme kvartal i 2016. 

 

Hittil i 2017 har reklameinvesteringene økt med 2,5%, som skal sammenliknes med en tilbakegang på 3,6% i tilsvarende periode 2016.

 

 

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q3 2017 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med Q3 2016. Også akkumulert 2017. 16 sider incl. summary in English. 4 500 kr. Kjøp rapporten her.