meny

IRM overtar innsamling og produksjon av den danske reklamemålingen

 

Partene bak Reklamemarkedet i Danmark – Danske Medier Research og Kreativitet & Kommunikation – har valgt å la IRM – Institutet för Reklam- och Mediestatistik overta arbeidet med å samle inn, validere og offentliggjøre danske data om medieinvesteringer.

 

IRM løser tilsvarende oppgaver i Sverige og Norge og den erfaringen ønsker de danske organisasjonene nå å dra nytte av, og dermed tilby medlemmene flere og hyppigere rapporter med fokus på utviklingen av reklamemarkedet.

 

Det nye samearbeidet gir blant annet mulighet til å utvide den trykte rapporten med oppbyggingen av en database, som gir abonnentene en unik mulighet til å følge trender og også generere individuelt utformede rapporter.

 

Nedlasting