meny

IRM Årsrapport: Det norske reklamemarkedet 2016

Den siste rapporten fra IRM ”Årsrapport - Norsk Reklamemarked 2016” gir en oversikt over reklameåret 2016. IRMs store reklamekake – de totale reklameinvesteringene – inkluderer kjøp av medieplass og investeringer i sponsing og eventmarkedsføring. I 2016 var medieinvesteringene inkludert sponsing og events i Norge litt over 26,5 milliarder kroner, som representerer en reduksjon på 0,3 prosent sammenliknet med 2015.

 

Reklamemarkedet ble presset både av det strukturelle skiftet fra trykte til digitale medier, og av skiftet fra desktop till mobil. Flere mediekategorier viser en svak utvikling i 2016. Dette gjelder alle trykte medier, der tosifrede tap er notert for flertallet av kategorier. Den digitale veksten ble på pluss 5 prosent, noe som internasjonalt sett er svakt. Sponsing og eventmarketing har historisk hatt bedre vekst enn mediemarkedet totalt, og det er også tilfelle for 2016. Både sponsing og eventmarketing visar positiv tillväxt i 2016. Flere medier får et nytt all-time-high i 2016. Foruten sosiale medier var dette TV, kino og utendørsreklame.

 

Rapporten viser medieinvesteringene 2016 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med foregående år. 32 sider incl. summary in English. 6 500 kr. Kjøp rapporten her.