meny

Flat utvikling i Q2

Reklameinvesteringene ble samlet knapt 5 milliarder kroner i det andre kvartalet i 2017, noe som er en mer eller mindre flat utvikling mot samme kvartal i 2016.

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q2 2017 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med Q2 2016. Også akkumulert første halvåret 2017. 16 sider incl. summary in English. 4 500 kr. Kjøp rapporten her.