meny

Fjerde kvartal 2016: Endelig på pluss

IRM:s kvartalsrapport viser at reklameinvesteringene økte med 1,6% i det siste kvartalet i 2016. Totalt for helåret 2016 gikk reklameinvesteringene tilbake med 2,2%. Markedet omsatte totalt for 19,2 milliarder kroner.

 

2016 ble ytterligere et svakt år på mediemarkedet, som fikk oppleve nedgang for tredje år på rad.  Det siste kvartalet viste dog en liten lysning.

 

Til tross for de tøffe tider er det flere medier som vokser og når all-time-high i 2016. Det gjelder så klart den digitale annonseinvesteringen, men også for TV-reklamen, kino og utendørs.

 

Det fjerde kvartalet i 2016 viser altså en positiv vekst, og innebærer en forbedret veksttakt for de fleste medier. Tapene for mange trykte medier ble noe dempet, samtidig som medier med god vekst fikk et godt kvartal. TV har hentet seg kraftig opp etter et svakt tredje kvartal, og også utendørs avslutter året med sterke tall.

 

Videre ble det en styrking av veksten i internettreklamen noe som er et godt tegn.

 

 

 

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q4 2016 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med Q4 2015. Også akkumulert hele 2016. 16 sider incl. summary in English. 4 500 kr. Kjøp rapporten her.

 

 

Nedlasting