meny

2017

Internasjonale annonsemarkeder 2016

2017-12-13

IRM presenterer i dag utviklingen i de internasjonale annonsemarkedene i 2016. De internasjonale markedene hadde en vekst på 6,1% i 2016 sammenlign...

Les mer

Oppjustert prognose for Q4 2017 og 2018

2017-11-28

IRM har revidert opp prognosen for Q4 2017. Dette som følge av et sterkt resultat i Q3 samt gode markedsindikasjoner framover. Samlet sett for 2017...

Les mer

Nesten +5% i tredje kvartal

2017-11-07

Reklameinvesteringene ble samlet knapt 4,5 milliarder kroner i det tredje kvartalet i 2017, noe som er en vekst på nesten 5% mot samme kvartal i 2...

Les mer

Nordic Advertising Market January-June 2017

2017-10-27

IRM has now published the report ”The Nordic Advertising Market January-June 2017” which illustrates ad spend development in the Nordic markets dur...

Les mer

Ny Prognose: Det norske medie- og reklamemerkedet i 2017-2018

2017-09-13

IRM har revidert opp prognosen for 2017. IRM bedømmer at den samlede veksten i 2017 til 0,9% sammenlignet med 2016. Det er lovende for markedsutvik...

Les mer

Flat utvikling i Q2

2017-08-28

Reklameinvesteringene ble samlet knapt 5 milliarder kroner i det andre kvartalet i 2017, noe som er en mer eller mindre flat utvikling mot samme kv...

Les mer

Nordic ad market 2016

2017-06-19

IRM has now published the report ”The Nordic Advertising Market 2016” which illustrates ad spend development in the Nordic markets during 2016. Dur...

Les mer

Prognose 2017 opprevidert, 2018 forsatt vekst

2017-06-12

IRM har revidert opp prognosen for 2017 fra -0,4% til + 0,6%. Denne oppjusteringen beror i stor grad på de sterke resultatene i første kvartal på +...

Les mer

IRM overtar innsamling og produksjon av den danske reklamemålingen

2017-06-01

Partene bak Reklamemarkedet i Danmark – Danske Medier Research og Kreativitet & Kommunikation – har valgt å la IRM – Institutet för Reklam- oc...

Les mer Nedlasting

+3,2% i første kvartal

2017-05-22

Den positive veksten som ble påbegynt i det fjerde kvartalet har akselerert i starten av 2017. Veksten i første kvartal lander på 3,2% og gir en to...

Les mer

Nordic Programmatic Market

2017-05-11

IRM has for the first time consolidated Nordic data in order to determine the size of the Nordic programmatic market.

Les mer

IRM Årsrapport: Det norske reklamemarkedet 2016

2017-04-26

Den siste rapporten fra IRM ”Årsrapport - Norsk Reklamemarked 2016” gir en oversikt over reklameåret 2016. IRMs store reklamekake – de totale rekla...

Les mer

Prognose for mediemarkedet helåret 2017 noe opprevidert

2017-03-07

IRM:s prognose for mediemarkedet i helåret 2017 er en tilbakegang på 0,4% noe som er en marginal forbedring sammenliknet med -0,7% i den prognosen...

Les mer

Fjerde kvartal 2016: Endelig på pluss

2017-02-14

IRM:s kvartalsrapport viser at reklameinvesteringene økte med 1,6% i det siste kvartalet i 2016. Totalt for helåret 2016 gikk reklameinvesteringene...

Les mer Nedlasting