meny

Minsket nedgang i andre kvartal

Den svake utviklingen som er notert på reklamemarkedet fortsetter inn i det andre kvartalet i 2016. Men nedgangen er noe mindre enn i det første kvartalet. 

 

Totalt går reklameinvesteringene tilbake med 2,7% sammenliknet med samme kvartal i 2015, og mange kanaler har tilsvarende eller noe bedre vekst i andre kvartal sammenliknet med det første. Samlet sett har reklamemarkedet gått tilbake med 3,7% det første halvåret i 2016.

 

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q2 2016 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med Q2 2015. Også ackumulert 2016. 16 sider incl. summary in English. 4 500 kr. Kjøp rapporten her.