meny

IRM prognose 2016 nedrevidert

IRM:s prognose for mediemarkedet i helåret 2016 er nedrevidert til -2,4%.Mediemarkedet er fortsatt sterkt preget av omstillingen fra trykte til digitale medier samt den almenne usikkerheten i økonomien, og en derav medfølgende forsiktighet og avventning i reklameinvesteringene. Samlet sett forventes mediemarkedet å omsette for knapt 19,2 milliarder kroner i 2016.

 

For året 2017 tror IRM på en fortsatt nedgang, men ikke fullt så stor, og man kan skimte en stabilisering av reklamemarkedet.

 

Prognose for det norske mediemarkedet i 2016-2017. Utvikling pr mediekanal i Q1 2015 - Q4 2017. 23 sider, 6 500 kroner. Kjøp rapporten her.