meny

-2% på reklamemarkedet i 2015

IRMs kvartalsrapport for det fjerde og siste kvartalet i 2015 publiseres i dag. Veksten på reklamemarkedet for helåret 2015 ble på -2,2% i forhold til 2014 og markedet omsatte dermed 18,7 miljarder. Nedgangen var imidlertid mindre enn i 2014 når man hensynstar at investeringene minsket med 3,6%.

 

Investeringene i digital reklame i 2015* inklusive mobilmarkedsføring økte med 8% i forhold til 2014, og omsatte totalt for 6,5 milliarder kroner. Størst økning var det i mobil merkevare, søk og web-TV. TV-reklame økte med drøyt 1% i 2015 og omsatte knapt 3,9 milliarder kroner. Det var en forbedring i forhold til foregående år, da kanalen hadde en marginal nedgang. Annonseinvesteringene i trykt dagspresse gikk ned med 16% i 2015 og omsatte drøyt 3,6 milliarder kroner. Tilbakegangen var marginalt mindre målt i prosent i 2015 i forhold til 2014 men den negative trenden fortsetter på samme nivå som tidligere.

 

 

*Annonsering i sosiale medier er ikke inkludert, tall vil bli presentert i løpet av våren.

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q4 2015 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med Q4 2014. Også akkumulert 2015. 15 sider incl. summary in English. 4 500 kr. Kjøp rapporten her.