meny

Tøft år på reklammarkedet

Den siste rapporten fra IRM ”Årsrapport - Norsk Reklamemarked 2014” gir en oversikt over reklameåret 2014. IRMs store reklamekake – de totale reklameinvesteringene – inkluderer kjøp av medieplass og investeringer i sponsing og eventmarkedsføring. I 2014 var medieinvesteringene inkludert sponsing og events i Norge litt over 25,7 milliarder kroner, som representerer en reduksjon på 1,2 prosent sammenliknet med 2013.

Reklamemarkedet ble presset både av det strukturelle skiftet fra trykte til digitale medier, og av en forholdsvis svakere konjunktur. Veksttakten for investering i digital reklame avtok i 2014, men var fortsatt positiv. Men dette er på ingen måte nok til å kompensere for tapet på print, og derfor er den totale utviklingen negativ.   

 

Rapporten viser medieinvesteringene 2014 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med foregående år. 46 sider incl. summary in English. 6 500 kr. Kjøp rapporten her.