meny

Norsk Reklamemarked i 2014: Reklameinvesteringene faller

Tallene for 2014 klare, og ble presentert tidligere i dag på MBLs talldag av IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik). Statistikken viser at den kjøpte reklameplassen minsket med 3,3 prosent i 2014 sammenlignet med 2013, og havnet på 19 milliarder kroner.

IRMs kvartalsrapport for det fjerde og siste kvartalet i 2014 publiseres i dag, og er dyster lesning for de aller fleste på reklamemarkedet. Samtlige mediekategorier taper inntekter i helåret 2014, med unntak av de digitale mediene og radio. TV-mediet noterer uforandrede inntekter.

For de digitale kategoriene noterer mobilmarkedsføring og web-TV, som tidligere år, den største veksten prosentvis sett. Veksten er på henholdsvis 53 og 72 prosent sammenlignet med tidligere år. Også søkeordsmarkedsføring viser en vekst, 19 prosent sammenlignet med foregående år.

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q4 2014 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med Q4 2013. Også ackumulert 2014. 14 sider incl. summary in English. 4 500 kr. Kjøp rapporten her.

Nedlasting