meny

Medieinvesteringene i det første kvartalet i 2015: De tøffe tidene fortsetter

For sjette kvartal på rad så går medieinvesteringene tilbake. I første kvartal i 2015 gikk investeringene tilbake med 2,3 prosent i forhold til tilsvarende kvartal i 2014 og omsetningen landet på 4,6 milliarder kroner.

IRM noterer altså fortsatt tilbakegang på mediemarkedet, men tapene er redusert i de siste to kvartalene, og det gjenstår å se om dette også blir trenden for resten av 2015.

Investering i digital reklame inklusive mobilmarkedsføring er nå 35 prosent av de samlede reklameinvesteringene. Digital reklame vokste med 6,4 prosent i første kvartal, og oppnådde en omsetning på 1,6 milliarder kroner.  Det er som tidligere framforalt mobil merkevare, søkeordsmarkedsføring og web-TV annonsering som utvikler seg positivt.  Den digitale investeringen tilfører 100 millioner kroner til mediemarkedet i første kvartal, men det oppveier ikke for de mediene som er i tilbakegang.

Annonseinvesteringene i trykt dagspresse falt kraftig i 2014 på grunn av den strukturelle omleggingen fra print til digitalt. Tapet ble på 16,2 prosent i forhold til forrige år. Nå i det første kvartalet i 2015 har annonseinvesteringene i trykt dagspresse gått tilbake med 13,8 prosent i forhold til samme kvartal i 2014.  Dette er fremdeles et stort tap, men det har altså avtatt litt i forhold til fjoråret.

Det første kvartalet i 2014 var sterkt for TV-investeringene blant annet på grunn av vinter OL. Nå i første kvartal 2015 faller investeringen med 2,3 prosent relativt samme kvartal i fjor.

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q1 2015 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med Q1 2014. Også ackumulert 2014. 14 sider incl. summary in English. 4 500 kr. Kjøp rapporten her.

Nedlasting