meny

Medieinvesteringene i det andre kvartalet i 2015: Markedet viser fortsatt røde tall

For det sjuende kvartalet på rad er det tilbakegang i mediemarkedet. I andre kvartal i 2015 gikk investeringene tilbake med 2,5 prosent i forhold til tilsvarende kvartal i 2014. Omsetningen landet på 4,9 milliarder kroner.

Markedet preges av den sterke overgangen fra trykte til digitale medier, der den digitale oppgangen ikke oppveier den svekkelsen som finner sted i trykte medier. Investeringen i digitale medier økte med 10 prosent i andre kvartal 2015 i forhold til samme kvartal i fjor. Den digitale investeringen tilførte 150 millioner kroner til mediemarkedet i andre kvartal.

De trykte mediene utvikles vakt. Trykt dagpresse tapte 17,6 prosent av reklameinvesteringen i det andre kvartalet i 2015 sammenliknet med samme kvartal året før. Og for riksavisene ble det riktig tøft med en tilbakegang på ca. 27 prosent i forhold til andre kvartal i 2014. Dette er den største tilbakegangen som IRM har notert for denne kategorien siden målingene startet i 2006.

 

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q2 2015 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med Q2 2014. Også ackumulert 2015. 14 sider incl. summary in English. 4 500 kr. Kjøp rapporten her.

Nedlasting