meny

IRMs nye prognose: Bunnen nås i 2015 – lysglimt i 2016

I dag presenterer IRM en revidert prognose for reklamemarkedet i 2015 og for første gang også en prognose for 2016. For 2015 er forventningene uforandret – markedet vurderes å gå tilbake med en knapp prosent, og den samlede omsetningen forventes å bli 18,9 millarder kroner.

I 2014 ble mediemarkedet hardt rammet av omstillingen fra trykte til digitale medier. Økningen av investeringene i de digitale kanalene kunne ikke veie opp for tapene i de trykte inntektene, og dermed gikk markedet totalt sett tilbake med 3,2 prosent. I det første kvartalet i 2015 fortsatte nedgangen, men den er blitt noe dempet i forhold til forrige år.  Dette er i linje med IRM:s tidligere prognose for 2015.  IRM legger derfor prognosen for 2015 uforandret – tapet forventes totalt sett å bli ca 1 prosent.

For 2016 ser det litt lysere ut – markedet forventes å gå over i en svak positiv vekst på ca 0,2 prosent og totalomsetningen forventes å lande på knapt 19 millarder kroner. Samtidig som markedet altså prognoserer en svak positiv vekst, så er det et blandet bilde for de enkelte mediegruppene.  De store trendene forventes å fortsette med den sterkeste drivkraften for veksten i de digitale alternativene, mens etermedia, kino og utendørs viser en svak positiv utvikling, og de trykte alternativene fortsetter sin nedgang.

 

 

Prognose for det norske mediemarkedet i 2015-2016. Utvikling pr mediekanal i Q1 2014 - Q4 2016. 23 sider, 6 500 kroner. Kjøp rapporten her

Nedlasting