meny

Året som helhet kommer å gå i minus

IRMs prognose for mediemarkedet i fjerde kvartal 2015 og helåret 2016 er stort sett uforandret fra foregående rapport. Mediemarkedet er fortsatt sterkt preget av omstillingen fra trykte til digitale medier samt den almenne usikkerheten i økonomien. 

I samband med lokalvalget i tredje kvartal klarte mediemarkedet med nød og neppe å komme til null, noe som var over forventningen. IRM venter allikevel at året som helhet kommer å gå i minus, men at nedgangstakten dempes noe sammenliknet med det første halvåret. Samlet sett forventes mediemarkedet å omsette flr drøyt 18,8 milliarder i 2015, noe som er en tilbakegang på 1,4% sammenliknet med 2014.

Helhetsbildet er allikevel det samme for 2016, med høy usikkerhet på den almenne konjunkturen og en derav medfølgende forsiktighet og avventning i reklameinvesteringene. 
 
 
 
 
Prognose for det norske mediemarkedet i 2015-2016. Utvikling pr mediekanal i Q1 2014 - Q4 2016. 23 sider, 6 500 kroner. Kjøp rapporten her.