meny

Totale reklameinvesteringene økte

Den siste rapporten fra IRM ”Norsk Reklamemarked 2013” gir en oversikt over reklameåret 2013. IRMs store reklamekake – de totale reklameinvesteringene – inkluderer kjøp av medieplass og investeringer i sponsing og eventmarkedsføring. I 2013 var de totale reklameinvesteringene i Norge nær 26,1 milliarder kroner, noe som er en økning på 2,1 prosent sammenliknet med 2012.

Det er et sterkt samband mellom mediekjøpenes utvikling og BNP-utviklingen. Når det går bra for bedriftene er det mer penger å investere i reklame og vekst. Men siden finanskrisen i 2009 har medieinvesteringene hatt en lavere utvikling enn BNP, og det er tydelig at i de siste årene har gapet mellom BNP-utviklingen og medieinvesteringene økt ytterligere.

 

Rapporten viser medieinvesteringene 2013 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med foregående år. 46 sider incl. summary in English. 6 500 kr. Kjøp rapporten her.


Før gratis sammendrag - klikk her