meny

Mørkt på reklamemarkedet i 2014

Reklameinvesteringene på mediemarkedet forventes å få et større tap i 2014 enn tidligere antatt.  Markedet forventes å gå tilbake med 2 prosent i forhold til 2013. Forventningene til 2015 justeres også ned, men ligger på en liten pluss, og omsetningen totalt forventes å nå drøyt 19,4 milliarder kroner.

I det første halvåret i 2014  gikk reklameinvesteringene på mediemarkedet ned med 2.5 prosent i forhold til tilsvarende i 2013. Årsaken til dette er det strukturelle skiftet fra printmedier til digitale medier som vi nå er midt oppe i. Samtlige printkanaler, med unntak av direkte reklame, opplever stor tilbakegang.

Denne strukturelle forflytningen av annonsepenger ser nå ut til å fortsette i det neste året, og forventes å være den faktoren som styrer markedsutviklingen mest. En svakere konjunktur, på grunn av lavere investeringer i oljeindustrien, regnes å ha mindre virkning. 

Reklamepengene følger forbrukerne, og den strukturforandring som skjer nå er et internasjonalt fenomen. Internasjonale trender peker på at nedgangen kan flate ut på printmedier, samt at investeringer i digitale kanaler på modne markeder får drahjelp av tekniske innovasjoner, og således skaper en sterkere vekst.  Sammenlagt kan disse to trender gi en pluss for det totale reklamemarkedet. 

 

Prognose for det norske mediemarkedet i 2014-2015. Utvikling pr mediekanal i Q1 2013 - Q4 2015. 31 sider, 6 500 kroner. Kjøp rapporten her.

Nedlasting