meny

IRM senker forventningene på reklamemarkedet

I den siste prognosen i 2014 forventes markedet å gå tilbake med 3% i forhold til 2013. Forventningene til 2015 justeres også ned. IRM prognostiserer en tilbakegang på knapt en prosent, og omsetningen totalt forventes å ligge nær 19 milliarder kroner.


Tapet på mediemarkedet er 3,3% i løpet av årets tre første kvartaler sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Det strukturelle skiftet fra trykte til digitale medier er det som preger markedet.

Også i 2015 ventes markedet å krympe, om enn noe langsommere. Tapet estimeres til knapt en prosent relativt 2014. Bedømmingen er at de trykte kanalene fortsetter å tape og at de digitale kanalene vokser, og investeringen i etermedia er relativt stabil.

 

 

Prognose for det norske mediemarkedet i 2014-2015. Utvikling pr mediekanal i Q1 2013 - Q4 2015. 23 sider, 6 500 kroner. Kjøp rapporten her.

Nedlasting