meny

4. kvartal opp og helåret 2013 slutt på +1,3 prosent

4. kvartal opp og helåret 2013 slutt på +1,3 prosent

I IRMs kvartalsrapport for 4. kvartal 2013 presenterer IRM at reklamemarkedet omsatte for 19,8 milliarder kroner for helåret 2013, dette er en vekst på 1,3 prosent sammenliknet med 2012. 

Reklamemarkedet begynte i 2013 med nedgang – for så å vende til den positive siden i de tre siste kvartalene. Totalt sett økte reklamemarkedet med 1,3 prosent i 2013 i forhold til 2012. Alle trykte medier opplevde en negativ utvikling i 2013 unntatt innstikk i dagspresse. 

Internettannonseringen og mobil merkevareannonsering var de kategorier som økte mest i 2013, med 12,6 respektive 324 prosent.  Fra og med 2013 begynte IRM også å måle kategorien web-TV. Men IRM har ikke sammenliknbare data for 2012, derfor får vi et ekstra bidrag til veksten i internettannonseringen.

 

Rapporten viser medieinvesteringene Q4 2013 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med foregående år. Også ackumulert 2013. 12 sider incl. summary in English. 4 500 kr. Kjøp rapporten her.

Nedlasting