meny

2014

Nordisk reklamutveckling sämre än Europasnittet

2014-12-12

Nordic Advertising Market Below European Average IRM's report "The International Advertising Market 2013" shows that European advertising investmen...

Les mer

IRM senker forventningene på reklamemarkedet

2014-12-01

I den siste prognosen i 2014 forventes markedet å gå tilbake med 3% i forhold til 2013. Forventningene til 2015 justeres også ned. IRM prognostiser...

Les mer Nedlasting

Reklammarknaden går fortsatt i moll

2014-11-11

Reklammarknaden tappar 4,6 procent under det tredje kvartalet relativt samma period i fjol visar IRM:s senaste kvartalsrapport. Omsättningen skrivs...

Les mer Nedlasting

Negative development for the Nordic advertising market Jan-Jun 2014

2014-10-16

Media investment in the Nordic region amounted to €4.6 billion during the first half of 2014, according to  IRM:s report ”The Nordi...

Les mer

Mørkt på reklamemarkedet i 2014

2014-09-30

Reklameinvesteringene på mediemarkedet forventes å få et større tap i 2014 enn tidligere antatt. Markedet forventes å gå tilbake med 2 prosent i fo...

Les mer Nedlasting

Web-TV lyser opp i et dystert reklamemarked

2014-09-02

Reklamemarkedet går tilbake med 3,8 prosent i det andre kvartalet i 2014 sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2013 – det viser IRMs siste kvartal...

Les mer Nedlasting

Negative development for the Nordic advertising market in 2013

2014-06-17

The Nordic research institute IRM has just presented the report ”The Nordic Advertising Market 2013”. Media investment in the Nordic region amounte...

Les mer Nedlasting

Nedjusterte forventninger for mediemarkedet 2014

2014-06-10

I den reviderte prognosen justerer IRM forventningene ytterligere nedover for mediemarkedets utvikling for resten av 2014. For året som helhet bere...

Les mer Nedlasting

Liten minus i reklamemarkedet i første kvartal

2014-05-13

Mediemarkedet går tilbake med 0,8 prosent i første kvartal 2014 i forhold til tilsvarende kvartal i 2013. Det viser IRMs siste kvartalsrapport. Oms...

Les mer Nedlasting

Norsk Reklamemarked i 2013: Reklameinvesteringenes andel av BNP faller

2014-04-29

Den siste rapporten fra IRM ”Norsk Reklamemarked 2013” gir en oversikt over reklameåret 2013. IRMs store reklamekake – de totale reklameinvestering...

Les mer Nedlasting

Totale reklameinvesteringene økte

2014-04-29

Den siste rapporten fra IRM ”Norsk Reklamemarked 2013” gir en oversikt over reklameåret 2013. IRMs store reklamekake – de t...

Les mer

2014 fortsatt i pluss for mediemarkedet

2014-03-18

I 2014 beregnes veksten i reklamemarkedet til å bli pluss 0,8 prosent og totalt forventes markedet å omsette for nær 20 milliarder kroner. Dette be...

Les mer Nedlasting

4. kvartal opp og helåret 2013 slutt på +1,3 prosent

2014-02-25

4. kvartal opp og helåret 2013 slutt på +1,3 prosent I IRMs kvartalsrapport for 4. kvartal 2013 presenterer IRM at reklamemarkedet omsatte for 19,8...

Les mer Nedlasting