meny

Reklamemarkedet taper også i fjerde kvartal 2012

Reklamemarkedet taper også i fjerde kvartal 2012

Annonseinntektene blir på 5,3 milliarder kroner i det fjerde  kvartalet, noe som er en reduksjon på 0,4 prosent målt mot tilsvarende kvartal i 2011.  For helåret 2012 taper reklamemarkedet med 0,2 prosent - noe som gir en omsetning på 19,4 millarder kroner.

Internet, TV, radio, kino og utendørsreklame når all-time-high i 2012 men reklamemarkedet som helhet er på omtrent samme nivå som i fjor.  Det er de trykte mediene som taper.  Dagspressen som har vist tap i løpet av hele året 2012 taper også i det siste kvartalet. I det fjerde kvartalet mister Dagspressen 9 prosent av sine annonseinntekter sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2011.  Men Dagspressen er fremdeles med god margin det største reklamemediet i Norge med en markedsandel på 29 prosent i 2012. Ikke alle trykte medier opplevde en negativ utvikling i 2012. Innstikk i Dagspressen økte med 11 prosent og Fagpressen økte med drøye 1 prosent.

Rapporten viser medieinvesteringene Q4 2012 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med foregående år. 11 sider incl. summary in English. 3 900 kr. Kjøp rapporten her