meny

Reklamemarkedet fortsetter nedover i første kvartal

Reklamemarkedet fortsetter nedover i første kvartal

 I Norsk Mediestatistikk kvartal 1 2013 presenterer IRM at reklamemarkedet omsatte for 4,7 milliarder kroner i det første kvartalet i 2013, noe som gir en nedgang på 4 prosent mot tilsvarende kvartal i 2012. 

 Reklamemarkedet fortsatter å krympe, og minskningen i dette kvartalet er større enn tidligere. Alle trykte medier opplevde en negativ utvikling i første kvartal 2013. Dagspressen holder fremdeles plassen som største reklamekanal men tapte 12 prosent av sine annonsinntekter sammenliknet med første kvartalet 2012.

 Internetreklame vokste med nær 6 prosent sammenliknet med det første  kvartalet i fjor. Andre kategorier som hadde vekst var TV, radio og kino.

Rapporten viser medieinvesteringene Q1 2013 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med foregående år. 11 sider incl. summary in English. 3 900 kr. Kjøp rapporten her