meny

Mobilmarkedsføringen vokser i rekordfart

Mobilmarkedsføringen vokser i rekordfart

IRM:s nye prognose for reklamemarkedet i 2013-2014 viser at forventningene er noe nedjustert. Men en kategori vokser i rekordfart og det er mobilmarkedsføringen som forventes å omsette 240 millioner i 2013 og veksten i 2014 er estimert til 75 prosent.

I år beregnes veksten i reklamemarkedet til minus 0,8 prosent, og markedet forventes å omsette for totalt 19,1 milliarder kroner. Dette betyr en nedgang i forhold til den forrige prognosen, framfor alt på grunn av den svake utviklingen i det første kvartalet.

I samband med denne publiseringen for 2013-2014 lanserer IRM for første gang en prognose for utviklingen i mobilmarkedsføringen. Og den indikerer en kraftig vekst for mediet i tiden som kommer. Mobilmarkedsføringen forventes omsette 240 millioner i 2013 og få en vekstrate på hele 75 prosent i 2014.

Prognose for det norske mediemarkedet i 2013-2014. Utvikling pr mediekanal i Q2 2013 - Q4 2014. Inkluderer tall for 2010-2012. 29 sider.

Kjøp rapporten her.